Legutóbbi frissítés: 2024. január 31.

Alkalmazási kör

Felhívjuk a figyelmet, hogy ez az oldal, valamint az oldalon található szabályzatok, eljárások és tájékoztatások csak az Európai Unióban (továbbiakban: „EU”) tartózkodó felhasználókra, és csak az Indeed EU-ban folytatott tevékenységeire vonatkoznak, a világ egyéb területein tartózkodó felhasználókra nem érvényesek. 

Tájékoztatás a szolgáltatásainkat az EU-ban aktívan használók havi számáról 

Adatmegállapítás: Az Indeed Ireland Operations Limited szolgáltatása havonta átlagosan körülbelül 40,5 millió aktív felhasználóhoz jut el az EU-ban

Forrás: Az Indeed belső adatai, 2023. július–december

A jelentés módszertana 

Ahhoz, hogy kiszámítsuk, havonta átlagosan körülbelül hány aktív felhasználóhoz jutott el az Indeed Ireland Operations Limited szolgáltatása az EU-ban, az EU-n belüli felhasználók esetében az egyedi látogatók számát vettük alapul, és kivontuk belőle az ugyanazon felhasználók több eszközön történő bejelentkezései okozta ismétlődéseket. Ebben az összefüggésben az „Indeed Ireland Operations Limited szolgáltatása” az Indeed, a SimplyHired és a Gigajob webhelyek szolgáltatásait foglalja magában. Nem tartalmazza az Indeed-forrásból származó álláshirdetések közzétevőit vagy más olyan webhelyeket, amelyek az API-jainkhoz csatlakozva jutnak hozzá álláshirdetésekhez, hogy a felhasználóik számára megjelenítsék azokat. Az átlag kiszámításakor a 2023. július 1. és 2023. december 31. közötti hathavi egyszerű mozgóátlagot használtuk.

Üzleti kommunikáció

Az Indeed Felhasználási feltételei alapján Webhelyünkön tilos bármilyen üzleti kommunikációt folytatni. Itt jelezheti számunkra, ha az Indeednek átadott tartalmai üzleti kommunikációt testesítenek meg vagy foglalnak magukban. Jogunk van arra, hogy értesítés nélkül eltávolítsunk a Webhelyünkről bármilyen olyan tartalmat, amelyet Ön üzleti kommunikációként jelölt meg. 

Átláthatósági jelentés

Az Indeed rendszeresen tájékoztatást ad az aktuális átláthatósági tudnivalókról, ennek keretében részletesen ismerteti, hogy milyen intézkedésekkel gondoskodunk közösségünk biztonságáról és milyen megközelítést alkalmazunk a tagjaink adataira vonatkozó érdeklődések esetén, valamint közöljük a moderálási gyakorlatunkra vonatkozó információkat. 

Az Indeed legkésőbb 2025 februárjában nyilvánosságra hozza majd az első, kifejezetten a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabállyal (Digital Services Act, DSA) foglalkozó Átláthatósági jelentését. Az Indeed átláthatóság iránti elkötelezettségére vonatkozó kimerítő tájékoztatás a legfrissebb átfogó Átláthatósági jelentésünkben található.

Jogellenes tartalom esetén érvényes értesítési és intézkedési eljárás

A felhasználók itt, az online biztonsági bejelentési portálon tudják bejelenteni az Indeednek, ha gyaníthatóan jogellenes tartalmat fedeznek fel.  Az Indeed moderátorai részletesen kivizsgálnak minden bejelentést, és tájékoztatják a felhasználót, hogy az Indeed milyen döntést hozott az általa jelentett tartalmat illetően. A tartalmat jelentő felhasználónak arra is van lehetősége, hogy fellebbezzen az Indeed döntésével szemben. 

Panaszkezelési mechanizmusok

Amennyiben a felhasználó nem tartja kielégítőnek azt a döntést, amelyet az Indeed a jogellenesnek vélt tartalom internetes biztonsági bejelentési felületen történő bejelentése alapján meghozott, vagy az Indeed bármely arra vonatkozó döntését, hogy tartalmat korlátozzon vagy távolítson el, vagy az ahhoz való hozzáférést letiltsa, szolgáltatást függesszen fel vagy szüntessen be, illetve fiókot függesszen fel vagy szüntessen meg, jogosult panaszt benyújtani. A hat hónapos időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a felhasználó a döntésről értesül. A felhasználóktól a következő információik feltüntetését kérjük a panaszbejelentési űrlapon: e-mail-cím, hivatkozási szám, valamint a panasz konkrét oka, ezen belül annak indoklása, hogy a felhasználó miért nem ért egyet az Indeed döntésével. 

Viták bíróságon kívüli rendezése

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály (DSA) 21. cikkében foglaltaknak megfelelően a bíróságon kívüli vitarendezésre hatáskörrel rendelkező testületek olyan független szervek, amelyek megfelelő hatáskörrel rendelkeznek az elájük terjesztett ügyek kivizsgálására. A DSA előírja minden tagállam számára a bíróságon kívüli vitarendezére hatáskörrel rendelkező testület felállítását. 

Az oldal utolsó közzétételének napjáig még nem került sor bíróságon kívüli vitarendezésre hatáskörrel rendelkező testületek létrehozására. 

Tartalommoderálási mechanizmusok

Az Indeed Bizalom és biztonság csapata az álláskeresők és munkáltatók csalásokkal, valamint a minőségre vonatkozó szabályok megsértésével szembeni védelme érdekében automatikus és manuális rendszerek alkalmazásával azonosítja és távolítja el a csalárd fiókokat és olyan felhasználói tartalmakat, amelyek nem felelnek meg az Indeed szabályzatainak és Felhasználási feltételeinek. Az Indeed meghatározása szerint megtévesztőnek minősül minden olyan fiók vagy álláshirdetés, amelynek célja az álláskeresők és a munkáltatók ellen irányuló rosszhiszemű cselekedet vagy jogellenes tevékenység elkövetése.  Az Indeed valamennyi szabályzatára vonatkozó tájékoztatás itt található. 

Az Indeed szabályokon alapuló automatizált eljárásokkal jelöli meg a problémás fiókokat, amelyeket moderátorai ellenőriznek, a Bizalom és biztonság csapata pedig különféle eszközöket, illetve alapos szaktudását felhasználva megpróbálja proaktívan azonosítani az automatikusan esetlegesen ki nem szűrt fiókokat. 

A felhasználók emellett proaktívan bejelenthetik a felületen az esetlegesen csalárdnak vélt fiókokat és egyéb felhasználói tartalmakat, például álláshirdetéseket, céges oldalakon szereplő tartalmakat és üzeneteket.  A bejelentéseket képzett moderátorok ellenőrzik.

Az Indeed az álláskeresők érdekeit figyelembe véve igyekszik biztosítani az oldalán megjelenő álláshirdetések minél magasabb minőségét. Csak olyan álláshirdetések lehetnek láthatók a webhelyünkön, amelyek nyitott állást (nem képzési lehetőséget, megszűnt pozíciót stb.) kínálnak, részletes és pontos munkaköri leírást tartalmaznak, trágár és jogellenes tartalomtól mentesek, továbbá megfelelnek minden egyéb, itt ismertetett követelménynek.

A megtévesztő fiókokhoz hasonlóan a szabályzatainknak és követelményeinknek esetleg meg nem felelő felhasználói tartalmak manuális moderálásra történő automatikus megjelölésére is vannak szabályaink. Ha egy álláshirdetés korrigálható, erről értesítjük a munkáltatót, és a Munkáltatói súgóközpontba irányítjuk. A felhasználók is megjelölhetnek minden általuk problémásnak ítélt munkakört az álláshirdetések végén található „Álláshirdetés jelentése” hivatkozáson keresztül. Ezeket a bejelentéseket ellenőrzési módszereink fejlesztésére is felhasználjuk.

Az Indeed moderátori csapatát több mint 1000 külső beszállító partner alkotja, akiket egy több mint 120 Bizalom és biztonság szakembert magába foglaló stabil csapat egészít ki.  Világszerte 12 különböző országban dolgozó moderátoraink 27 nyelven és 186 egyedi munkafolyamatban támogatják az Indeed rendszerein belül az ügyfeleket és az álláskeresőket.  Ezek az elemzők és beszállító partnerek alapos, célzott képzésben részesülnek munkájuk megkezdése előtt, valamint azt követően is folyamatosan, hogy megfelelően gondoskodni tudjanak rendszereink sértetlenségéről és felhasználóink védelméről a felvételi folyamat során. 

Kapcsolatfelvétel 

Felhasználók 

Az Indeed felhasználói kapcsolattartási pontokat tart fenn külön a munkáltatók, és külön az álláskeresők számára. Amennyiben Ön  álláskereső, az Álláskeresői súgóközponthoz fordulhat. A munkáltatók a Munkáltatói súgóközpont útján tudnak hozzánk fordulni. 

Amennyiben Ön az EU-ban tartózkodó felhasználóként jogellenesnek vélt tartalmat szeretne bejelenteni, kérjük, ezt az online biztonsági bejelentési felületünkön tegye meg. 

Jogérvényesítés 

Azok a bűnüldöző, igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok, amelyek az illegális tartalom elleni fellépésre vonatkozó végzést kívánnak átadni a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 9. cikke alapján, a jogérvényesítési megkeresések felületünkön fordulhatnak hozzánk. Kérjük, minden esetben ügyeljen rá, hogy a megkeresés megfeleljen a DSA 9. cikkének (2) pontjában foglalt követelményeknek.

Azok a bűnüldöző, igazságügyi vagy közigazgatási hatóságok, amelyek információszolgáltatási végzést kívánnak átadni a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály 10. cikke alapján, a jogérvényesítési megkeresések felületünkön fordulhatnak hozzánk. Kérjük, minden esetben ügyeljen rá, hogy a megkeresés megfeleljen a DSA 10. cikkének (2) pontjában foglalt követelményeknek. 

További információkat és a felhasználói adatokra vonatkozó megkeresések benyújtásával kapcsolatos instrukciókat az Indeed közigazgatási/jogérvényesítési adatkérésekre vonatkozó útmutatója tartalmaz. A felhasználói információkra vonatkozó megkereséseket kizárólag érvényes és kellően konkrétan meghatározott kérés kézhezvétele esetén teljesítjük.

Ha áttekintette az információkat és készen áll a megkeresés benyújtására, kérjük, az összes releváns dokumentummal együtt a jogérvényesítési megkeresések felületünkön nyújtsa be azt. Megkeresését az Indeed Jogérvényesítési válaszadási csapata kapja meg és tekinti át. 

Európai Bizottság 

Az Európai Bizottsággal, a tagállamok hatóságaival és a Digitális Szolgáltatások Európai Testületével folytatott közvetlen kapcsolattartásra kijelölt egységes kapcsolattartó pont: DSA-POC-Authorities@indeed.zendesk.com.  

A kapcsolattartó ponttal folytatott kommunikáció preferált nyelve az angol. Kérjük, adja meg saját teljes nevét, valamint annak az EU-beli hatóságnak a megnevezését, amelynek megbízásából az Indeedhez fordult. Kérjük, hogy az adott EU-beli hatósághoz tartozó e-mail-címről küldje meg számunkra az elektronikus levelet. 

Ez a kapcsolattartási pont kizárólag a fentebb felsorolt hatóságokkal való kapcsolattartásra szolgál, az Indeed nem válaszolja meg egyéb feladók erre a kapcsolattartási pontra küldött e-mail-üzeneteit.